Bản Quyền

Tuixachphuong.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung trên trang web nếu bạn có dự định phát hành tại website khác thì nên lưu ý một số quy định sau của chúng tôi.

Quy định khi bạn chia sẻ lại bài viết trên trang web của chúng tôi:

– Tuixachphuong.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại blog và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.
Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Tuixachphuong.com vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng.

– Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động chia sẻ lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Tuixachphuong.com.

– Tuixachphuong.com không chấp nhận cho phép bạn tự ý chuyển đổi nội dung sang những ngôn ngữ khác nếu chưa được chấp thuận.